זמן אבות

אב למתבגרת עולה לשידור כדי להתייעץ עם המומחים בנוגע לביתו אשר בחופשתם
האחרונה החליטה להשתחרר קצת יותר מידי.

לסיפור המלא