חברים לצרה

אם הנשים שלהם לא פתוחות להתנסויות חדשות- אז מה?
יש דברים שאפשר לבדוק גם על חבר קרוב עם ראש פתוח. ראש מאוד פתוח.

חלק א'

חלק ב' ואחרון