על זאבים וכבשים

החלום של גלי עוד מילדותה היה להיות דוגמנית. כשידידה הקרוב דרור דוחק בה לגשת
ולנסות להגשים את החלום, נותר רק לחכות ולגלות עד כמה תהיה מוכנה לתת מעצמה.

חלק א'

חלק ב' ואחרון